دراین جلسه طرفین درخصوص همکاری های مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.همچنین قولهای مساعدی جهت دریافت تسهیلات واعتبار اسنادی توسط معاونت محترم بانک رفاه استان برای تامین مواداولیه مورد نیاز به شرکت زیبا چاپ نوین داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید