دراین دیدار صمیمی و نشست تخصصی برخی از مدیران چاپخانه های استان به بیان مشکلات صنفی خود پرداخته و جناب دکتر کوچکی نژاد قول همکاری و پیگیری درجهت رفع این مشکلات دادند

دیدگاهتان را بنویسید