خدمات ما

پیش از چاپ

شامل کلیه مراحل از طراحی تا انتقال تصویر بر روی پلیت است

چاپ

چاپ افست با دستگاه های روز دنیا- چهار رنگ- دو رنگ- لترپرس-ملخی

پس از چاپ

محصول چاپی شکل نهایی خود را بعد از انجام عملیات تکمیلی پیدا خواهد کرد

نشست مشترک هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران و هیات مدیره تعاونی چاپخانه‌داران

1 2 3 4 5 13