خدمات ما

پیش از چاپ

شامل کلیه مراحل از طراحی تا انتقال تصویر بر روی پلیت است

چاپ

چاپ افست با دستگاه های روز دنیا- چهار رنگ- دو رنگ- لترپرس-ملخی

پس از چاپ

محصول چاپی شکل نهایی خود را بعد از انجام عملیات تکمیلی پیدا خواهد کرد

انتخاب دکتر زمینی به عنوان عضوشورای پژوهشی ادره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان

1 2 3 9