خدمات ما

پیش از چاپ

شامل کلیه مراحل از طراحی تا انتقال تصویر بر روی پلیت است

چاپ

چاپ افست با دستگاه های روز دنیا- چهار رنگ- دو رنگ- لترپرس-ملخی

پس از چاپ

محصول چاپی شکل نهایی خود را بعد از انجام عملیات تکمیلی پیدا خواهد کرد

بازدید کارشناسان چاپ و مدیر بازرسی و نظارت وزارت ارشاد و اسلامی تهران به جرات معاونت امور فرهنگی اداره کل ارشاد گیلان از شرکت زیبا چاپ نوین هلیا

1 2 3 13