خدمات پس از چاپ

عملیات پس از چاپ، کار چاپی را به کلی متفاوت میسازد، محصول چاپی شکل نهائی خود را بعد از انجام عملیات تکمیلی پیدا خواهد کرد. کیفیت انجام عملیات تکمیلی، نقش بسزائی در کیفیت محصول نهائی دارد.
ما با بهره گیری از امکانات و ماشـین آلات حرفه ای توانسته ایم پاسـخی مناسب به اعتماد مشـتریان خود بدهیم.

عملیات های این بخش:

قالب زنی ، طلاکوب ، سلفون و یووی بسته به نوع سفارش مشتریان

ماشین آلات موجود در این بخش :